GDPR = SLUTET FÖR EPOST MARKNADSFÖRING?

SANNINGEN OM E-POST MARKNADSFÖRING OCH GDPR. ÄR DET KÖRT FÖR E-POST MARKNADSFÖRING NU?

INTRODUKTION:

Många kunder har ställt oss frågan “Kan jag fortfarande köpa mailadresser nu när GDPR gäller?” och fler än en person på den mottagande sidan har uttryckt kommentarer i likhet med “Ni har ingen rätt att skicka epost till mig!” eftersom de missförstått reglerna kring GDPR. I den här artikeln så är vårt mål att sprida lite ljus över några vanliga missuppfattningar när det gäller GDPR och e-post marknadsföring till vad som kan kallas “kalla” prospekts vilket refererar till personer som inte aktivt har valt att motta e-post från ditt företag. 

Termen “GDPR” betyder “General Data Protection Regulation”. Det är den viktigaste förändringen när det gäller behandling av personuppgifter som trätt i kraft de senaste 20 åren. Lagen klubbades igenom i det Europeiska Parlamentet och EU rådet den 14:e april 2016 men implementerades den 25 maj 2018. Detta nya regelverk ersatte de generella reglerna som gällt kring behandling av personuppgifter från 1995 och 2008.

Ordspråket “Data är 2000-talets olja” kunde inte vara mer sant än idag. För många företag så är personlig data en grundläggande del av verksamheten. Nästan varje företag handskas med personlig data i någon form på kontinuerlig basis.

 

DEFINITION:

Det ömsesidigt enhälliga GDPR regelverket togs fram för att uppgradera lagarna som skyddar individens personliga data. The General Data Protection Regulation (“GDPR”) är en lag som gäller för alla personer inom EU men den gäller även alla företag som behandlar EU medborgares personuppgifter. GDPR togs fram som en gemensam standard för att underlätta regleringen för internationella syften.

 

STRUKTUREN:

GDPR reglerna och restriktionerna är sammansatta av 99 artiklar, gruperade om 11. Du kan läsa mer om detta på Europeiska Rådets hemsida på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

SÅ HUR ÄR DET MED KÖPTA LISTOR FÖR E-POST MARKNADSFÖRINGSKAMPANJER?

Det är ditt ansvar att se till att varje lista som du köper är fullständigt kompatibel med det nya regelverket. Som en leverantör av mailadresser och leads åt företag i Europa så har BizWell tagit de nödvändiga steg som krävs för att vara fullständigt kompatibel. Hur gör vi detta? Vi tar fram och verifierar listorna själva åt våra kunder från grunden genom väldigt specifika målgruppskriterier från offentliga källor.

Genom att vi tar fram listorna själva med målgrupperna i åtanke så kan vi garantera korrektheten och relevansen i den insamlade datan samt hålla detaljerade loggar för vår leadgenereringsprocess.

Kom ihåg att GDPR inte handlar om mailutskick i form av e-post reklam. Det handlar inte om företag. Dess syfte är skydd av personlig data.

Men, genom att skicka affärsmässiga e-post utskick så innebär det att man behandlar personlig data vilket gör att det finns några viktiga punkter som du behöver tänka på när du skickar e-post så att din behandling av personlig data följer gällande GDPR regler.

  1. Se till att din målgrupp är väl genomtänkt och lämplig
  2. Förklara det legitima intresset i ditt mail
  3. Gör avregistreringsprocessen snabb och enkel
  4. Underhåll och rensa din databas kontinuerligt
  5. Förbered dig för att svara på GDPR klagomål och frågor på ett professionellt sätt.

 

JA, DET ÄR FORTFARANDE OK ATT MAILA FÖRETAG EFTER GDPR

Det finns mycket förvirring inom området. Jag har till och med mött kunder som raderat hela sin e-post databas i tron att de måste börja samla in allting från grunden när de faktiskt aldrig hade behövt göra detta. Vad synd! Jag möter även kontinuerligt kunder som är väldigt förvirrade när det gäller vad de faktiskt får göra och inte göra så den här artikeln är mitt sätt att försöka sprida lite ljus över området.

GDPR skyddar individer, inte företag. Trots att det skyddar personlig data så sätter GDPR inte stopp för prospektering eller insamling av leads, det kräver endast en högre nivå av korrekthet och handhavande av data från lead generering.

Under GDPR så måste den personliga data som du samlar in vara tillräcklig och relevant för det syfte som det avses för. Det betyder att du måste fundera på hur mycket data du verkligen behöver ha för det som du vill uppnå och att den data som du samlar in är relevant för dina syften. Samla och spara endast absolut nödvändig data. Du kan läsa mer om detta på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/

Som Artikel 6, Klausul 1 i GDPR lagstiftningsakten säger så är legitimt skäl endast lagligt om “behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Till skillnad från andra lagliga skäl så kan dina skäl för att processa data bestridas. Om dina intressen överväger rätten till integritet är fundamentalt öppet för debatt.

Tilläggas bör att länders egna lagar gällande e-post marknadsföring kan skilja sig åt från land till land. Om du är osäker så hjälper vi gärna till och reder ut frågetecken.

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

På BizWell hjälper vi våra kunder att nå sin målgrupp med extrem precision vilket är väldigt viktigt ur GDPR synpunkt. Vi kan hjälpa dig att ringa in din B2B målgrupp baserat på över 1500 kriterier såsom t.ex. geografi, bransch, företagsstorlek, omsättning, specifik beslutsfattares titel och annan data för att säkerställa att du når en relevant målgrupp.

Om du känner att de fem stegen ovan är svåra att implementera i din e-post marknadsföringskampanj så skulle vi med glädje vilja hjälpa dig med hela kampanjen. Kontakta oss och låt oss diskutera dina behov och mål.

 

emma-blog-smallEmma Parer
Digital Marketing Expert