Så kan leadsgenering hjälpa ditt företag att öka försäljningen

När det kommer till företagstillväxt så är sanningen att många företag har det kämpigt idag. I den här artikeln ska vi diskutera vad leadsgenerering är och hur företag som är specialiserade inom leadsgenerering kan hjälpa ditt företag att växa.

Företag behöver idag en mer omfattande målgruppsbas och leadsgeneringsföretag kan hjälpa dessa företag att uppnå sitt mål genom att förse dem med marknadsföringsinsatser. Innan vi diskuterar hur köpa leads kan hjälpa till att öka tillväxten i ditt företag så lås oss ta reda på var leadsgenering är!

Det är ett marknadsföringsförfarande som är avsett att fånga intresset hos målgruppen för en produkt eller tjänst med målet att få till en kundrelation, oftast i form av försäljning. De digitala mediekanalerna används av många företag för leadsgenerering men marknadsföringsstrategierna har förändrats på grund av utvecklingen av nya metoder online och i sociala medier. Mer data är tillgängligt idag vilket gör det möjligt att använda många avancerade metoder för att ringa in och kvalificera potentiella kunder innan de vidarebefordras till försäljningsavdelningen.

Dessutom finns det ett missförstånd hos många människor att försäljning egentligen handlar om att pitcha något till individer eller organisationer tills det leader till ett s.k. lead. Men att hitta rätt publik eller den aktuella inköparen i fråga – är lika kritiskt för försäljningen som att sälja till dem. Vägen mot att upptäcka ett nytt företag är vad vi kallar för “generering” där en person flyttas framåt i processen för att till sist, baserat på uppsatta kriterier, klassificeras som ett lead för det aktuella företaget i fråga.

Vikten av leadsgenerering

Många framsteg har gjorts idag när det gäller processen av att köpa en tjänst eller en produkt. Marknadsförare har idag börjat implementera originella angreppssätt när det gäller att förvärva nya kunder. Massmarknadsföring och e-post marknadsföring används fortfarande flitigt men idag så ligger den stora skillnaden i en omvänd approach där företagen gått mer från att själv hitta sina kunder till att flytta fokuset till att bli sökbara och låta sina kunder hitta dem istället. Utöver detta så söker marknadsförarna att finna ytterligare vägar för att knyta ihop köpare och säljare i en djupare affärsrelation.

Oavsett om ditt företag riktar in sig på B2B eller B2C  så finns det en sak som du inte kan leva utan och det är “sälj”. För att kunna nå dina uppsatta mål så måste du koncentrera dig på kvalitativ leadsgenerering med de prospekt som du har störst chans att knyta till din organisation för att så småningom inbringa försäljning.

En genomtänkt framgångsrik strategi för leadsgenerering hjälper dig att pitcha dina idéer till din målgrupp på ett sätt som resulterar i ökad försäljning. I det kommande stycket så har vi inkluderat hur ett företag som arbetar med leadsgenerering kan hjälpa ditt företag att växa.

Hur leadsgenereringsföretag kan hjälpa dina affärer

Varja marknadsavdelning har som mål att implementera en framgångsrik strategi för att generera leads. Ett företag som är specialiserat på detta hjälper dem att nå målgruppen och hjälper också målgruppen genom att förse dem med en möjlighet som de är villiga att ta tag i. Sådana leads förflyttas sedan vidare i processen och blir till “deals” som företagets interna eller externa säljavdelning tar tag i och börjar arbeta med för att omvandla dem till kunder.

Visst ser det enkelt ut? Så varför skulle du köpa leadsgenerering från ett annat företag då? Här är tre anledningar till varför det är bra för affärerna att köpa leads från en seriös leverantör av leads:

  1. Fler och bättre leads för mindre pengar
    Företag som är specialiserade på leadsgenerering har stor erfarenhet när det gäller att sjösätta framgångsrika leadskampanjer. De är specialiserade på att skapa texter, grafik och landningssidor som drar besökaren genom en väl genomtänkt process som inkluderar frågeställningar och som resulterar i “heta” leads där nödvändig data har fångats in för att göra säljarens jobb så enkelt som möjligt. Det finns alltid behov av balans när det kommer till vilka frågor som ska ställas och hur mycket samt vilken information som man behöver samla in från besökarna. För lite information resulterar i ett dåligt kvalificerat lead medans alltför mycket information sänker antalet leads rejält av naturliga skäl. När en besökare navigeras genom tratten så samlas leadsföretaget kampanjspecifik data i form av t.ex. namn, e-post adress, telefonnummer, intressen, adress m.m. I ett nära samarbete med dig så strukturerar företaget kampanjen och det bestäms vad som måste inkluderas för att ett lead ska räknas som ett “bra lead” och därmed acceptabelt för att läggas in i databasen. På det här sättet så får du bra detaljer på din målgrupp och färska leads.
  2. Fokuera på att sälja, inte marknadsföringen
    Försäljning är livsviktigt för varje företag. Oavsett vad som händer så är det viktigaste för företagsledningen att aldrig tappa fokus på det som är kärnan i deras produkt eller tjänst. Du bör fundera på om du inte ska inleda ett samarbete med ett leadsgenereringsföretag för att accelerera processen åt ditt företag eftersom dessa företag arbetar tillsammans med dig för att bygga upp metoder som felfritt koordineras med ditt företags system och säljmål. Många viktiga delar i leadsgenereringsstrategin kan automatiseras för att tjäna ditt företags intressen på bästa sätt. Leads kan till exempel levereras via ett API så att färska leads hamnar rätt in i ditt CRM system i realtid, redo för din erfarna säljavdelning att bearbeta. Skulle du hellre vilja få färska leads varje morgon kl 09.00 måndag till och med fredag? Inga problem! Sådana saker kan skräddarsys till dig utan problem. Leads företaget kommer även att konstant erhålla nya insikter via de pågående kampanjerna genom att övervaka dem och har möjlighet att modifiera kampanjerna, göra split tester och leverera fler och bättre leads till dig ju längre tiden går. Utöver detta så kan leadsföretaget fokusera på flertalet områden för att nå din målgrupp eftersom de når ut på flera olika sätt; Sociala medier, displaynätverk, traditionell e-post marknadsföring, retargeting, etc. Hur skulle det påverka dina affärer om du skulle kunna fokusera mer på att sälja och ha en tillförlitlig samarbetspartner som tar hand om allt “finlir” när det kommer till marknadsföringen? Du känner till dina produkter/tjänster medans ett företag som arbetar med leadsgenerering känner till alla nödvändiga delar för att få till en lyckas lead kampanj. Det är en win-win situation som har potential att verkligen öka din försäljning om det görs på rätt sätt.
  3. Snabbt att påbörja, snabbt att avsluta om det behövs
    Att kontinuerligt generera nya leads är viktigt för det företag som vill lyckas såväl som den som vill överleva på marknaden. Genom att anlita en tillförlitlig samarbetspartner för att köpa leads så kommer du att uppnå båda dessa utan att ta slut på företagets marknadsföringsbudget. Ett bra samarbete med ett leadsgenereringsföretag sparar pengar, kraft, och framförallt STORA mängder av din tid! Sådana tjänster kan fullständigt eliminera kravet på in-house lead generation personal. Hos BizWell så kan du hitta bra lösningar som kan hjälpa dig att uppväcka och utveckla dina affärer. En god nyhet är också att det är väldigt liten risk också. En framgångsrik leadskampanj kan ofta sjösättas inom dagar från kontraktsskrivning och om du av någon anledning skulle vilja avsluta samarbetet så finns det inga långa uppsägningstider på våra kontrakt. Du kan avsluta när du vill, ofta bara med någon veckas notis. Anledningen till detta är enkel; vi tror att om vi kan leverera en bra ROI till dig så kommer du inte ha någon anledning att gå någon annanstans.

Avslutande ord…

BizWell är ett svenskt företag med huvudkontor på Södermalm i hjärtat av Stockholm som förser företag, organisationer och myndigheter med affärsdata till fler än 100 länder just nu. Genom att använda BizWells tjänster kring leadsgenerering så kan du öka din försäljning genom att hitta nya kvalificerade leads för din produkt eller tjänst.

Vi hoppas att du fått nytta av denna information och vi skulle gärna prata med dig om dina behov kring att köpa leads! Eftersom det knappt finns någon risk involverad, varför inte prova? Kontakta oss redan idag för att få ditt företag att växa.

 

Raheel Shahraheel-blog-small
Analytiker