Använd din e-post databas effektivt

blog-image-mail

Att ha en dåligt fungerande marknadsföringsplan för e-post är en frustrerande upplevelse. När man spenderat mycket tid och pengar på kampanjer, vill man givetvis uppnå bra resultat och se en ökning i avkastning på investerat kapital (ROI).

En dålig e-post marknadsföring medför en rad utmaningar som företag idag måste hantera. Det kan till exempel handla om en hög andel email som studsar tillbaka (bouncerate), en låg andel mottagare som öppnar mejlet (open rate), en låg andel mottagare som klickar sig vidare (click-through rate) eller mottagare som väljer att avsluta prenumerationen. Men de här problemen kan undvikas genom att först planera och sedan strategiskt följa upp hela processen och lära sig vad som fungerar och inte fungerar. Vi vet att det är möjligt att uppnå resultat som överträffar dina förväntningar.

När ett företag tar fram strategier för hur man ska lyckas med sin e-post marknadsföringskampanj, är det helt avgörande att det finns en tydlig uppfattning om vad man vill uppnå och hur processen ska se ut för att komma dit. Planering är A och O. Att planera för hur du ska förnya och se över din B2B e-post marknadsföring behöver inte vara något komplicerat. Det viktiga är att planeringen är flexibel, så att förändringsåtgärder kan vidtas om det blir nödvändigt.

Låt oss börja med att undersöka hur ett systematiskt tillvägagångssätt kan hjälpa dig att förbättra resultaten på alla dina kampanjer, Inbound Marketing såväl som Outbound Marketing.

Så får du dina e-post kampanjer för B2B marknadsföring att synas!

 1. Använd tydliga ämnesbeskrivningar
  När mottagaren får ett mail i sin inbox, är mejlets ämnesbeskrivning oerhört avgörande. Det kan utgöra hela skillnaden mellan att öppna mejlet eller att kasta det. Det faktum att ingen klickar på ett email är ett tydligt tecken på att ämnet inte uppmanar till handling eller att det inte är tillräckligt intressant för att mottagaren ska vilja ta sig tid att läsa dess innehåll.
  Hela syftet med ett email är förlorat om mottagaren inte öppnar det. För att undvika det, måste ämnet väcka ett omedelbart intresse. Det är bra att vara medveten om att en genomsnittlig kontorsarbetare tar emot ca 121 mejl om dagen. Det här innebär att ett email utan ett tydligt och fångande budskap lätt hamnar bland skräpmejlen.
  Det lönar sig att arbeta med att utforma mejlets budskap på ett personligt sätt. En undersökning visar att det ökar chansen att mottagaren ska öppna mejlet med 17%. Mottagaren ska känna att ämnet tilltalar dem på ett personligt sätt. Ämnets ton och utformning bör vara en inbjudan till dialog snarare än en försäljningspitch. Om du behöver hjälp med att utforma dina email, kan du testa dem med hjälp av ett utvärderingsverktyg online.
 2. Segmentera dina mottagare för maximal effektivitet
  De flesta företag använder sig av någon form av segmentering av email, som är en kostnadseffektiv strategi. När du tar kontakt med B2B-kunder utifrån en segmenteringsstrategi, kan du sända budskap som är riktade till ett specifikt marknadssegment. När de personer som har störst förståelse för budskapet tar emot dina email, upplever de att innehållet är mer relevant för dem och på så sätt ökar den andel mottagare som öppnar och agerar på mejlet.Det finns flera olika segmenteringsstrategier:

  Grundläggande segmentering
  Den mest grundläggande nivån av segmentering tar hänsyn till ett visst antal kriterier som till exempel ålder, kön, bransch och yrkesroll.

  Regelbaserad personalisering
  Den här segmenteringen anpassas baserat på användardata och historiska preferenser.

  Gradering och personalisering av kontakterna
  Denna segmentering inkluderar den grundläggande nivån med ett viktigt tillägg: leadscoring (gradering av kontakterna)samt mätning av uppskattat framtida inköpsvärde (asset value).

  När man segmenterar är det viktigt att förstå att ett email måste vara relevant för läsaren, annars riskerar det att hamna bland spam-email. Din lista över mejladresser måste därförgås igenom utifrån kriteriet relevans.

 3. Håll en god kvalitet på din adresslista
  Din adresslista behöver uppdateras regelbundet för att undvika att email studsar tillbaka eller att dina adresser har låg kvalitet. Kvalitén på din email-kampanj är alltså direkt beroende av vilket skick din email-lista är i, och därför måste detta vara högsta prioritet för dig.Du kan använda dig av flera verktyg som finns tillgängliga online och som hjälper dig att validera email-adresser. Några av dessa är:

  • Syntax Check
   Det här verktyget är väldigt användbart eftersom det upptäcker fel och misstag som du kan ha missat. Den kontrollerar stavning, domännamn och granskar till och med små och stora bokstäver.
  • Domain Check
   Den kontrollerar om domäner fungerar eller ej och ifall adressens domännamn verkligen existerar.
  • Email Ping
   Ping sänder ett mejl till varje mejladress och väntar på ett svar som en bekräftelse på att användare finns och är aktiv.

 4. Se till att innehållet är relevant för dina mottagare
  När du har lärt dig grunderna i hur du fångar kunders uppmärksamhet och får dem att klicka på ditt email, så börjar ditt arbete med att utveckla ett intressant innehåll. Ett av de främsta skälen till att mottagare kastar email i skräp-korgen eller till och med avslutar en email-prenumeration, är att innehållet inte upplevs relevant eller intressant för dem.
  När det kommer till innehåll är den personliga anpassningen avgörande. Innehållet ska vara fokuserat på mottagaren, använda mottagarens tilltalsnamn och kort och koncist förklara mejlets syfte. Håll alltid en vänlig ton.Mejlets innehåll ska vara kort, tydligt och korrekt. Se till att mejlet inte innehåller onödig information. Du vill inte slösa bort din kunds tid. Försök att fokusera på information om din produkt eller ditt företag istället för att locka med annan information för att komma till snabbt avslut. Försäljningen är viktig, men inte till priset av att förlora en potentiell kund. Om det är en B2B-strategi ska du inte försöka sälja direkt till mottagarna.
 5. Var transparent och ärlig
  Företag blir allt mer misstänksamma mot allt som liknar direkta annonser, så försök att undvika detta så långt det är möjligt. Din produkt kanske har egenskaper som andra varumärken inte har, men det är viktigt att du inte lovar något som du inte kan hålla.
 6. Gör ett A/B-test
  Ett så kallat A/B-test kan avgöra vilket av två alternativ som är det bästa. Den här metoden kan användas för att jämföra en mängd olika saker som till exempel ämnesrader, öppningsfraser, mejlets utformning och längd och andra viktiga faktorer.Ett A/B-test minimerar osäkra antaganden och underlättar för dig att basera dina beslut på målgruppens faktiska beteende i realtid.Mjukvara för email-kampanjer som till exempel Campaign Monitor, Active Campaign och MailChimp har alla inbyggda verktyg för A/B-test.
  För att göra ett A/B-test, behöver du vara medveten om några viktiga saker:

  • Ju större stickprov du använder dig av, desto mer tillförlitligt resultat.
  • Kom ihåg att dra slutsatser baserade på empiriska data och inte din magkänsla.
  • Använd något av programmen ovan för att utföra A/B-test snabbt och enkelt.
  • Tänk på att bara mäta en strategi åt gången.
 7. Säkerställ att dina email är anpassade för mobilen
  Ju mer mobilanvändningen ökar, desto viktigare blir det att hålla sig uppdaterad på det senaste på det här området. Det är helt avgörande att dina mejl enkelt kan läsas på en mobil och visas på rätt sätt. I annat fall kommer de säkerligen att kastas i skräpkorgen.Det finns verktyg att använda dig av så att du kan försäkra dig om att dina email är mobilvänliga. Litmus är ett sådant exempel. Det kan användas för att testa hur dina email visas för olika kunder och på olika plattformar.

Behöver du hjälp med dina e-post marknadsföringskampanjer?

Vi på BizWell hjälper våra kunder med det viktiga: att nå sin målgrupp på ett effektivt sätt. Vi kan hjälpa dig att identifiera och nå just din målgrupp med en väldigt hög precision.

Om du känner att de steg som nämns i den här artikeln är svåra att implementera i din e-post marknadsföring, så skulle vi mer än gärna hjälpa dig med hela din kampanj. Kontakta oss för ett möte så diskuterar vi dina behov och målsättningar.

 

Melissa SimpsonMelissa Simpson
Expert inom e-post marknadsföring