E-post marknadsföring, fortfarande #1 för ROI

För många företag är e-post marknadsföring fortfarande den främsta drivande faktorn bakom avkastning på investerat kapital. Går du miste om denna stora möjlighet?

INTRODUKTION:

Inom affärsvärlden är resultat och vinster onekligen det som räknas. Många företag satsar på e-post marknadsföring, eftersom de har insett dess stora påverkan på avkastning på investerat kapital (Return on Investment, ROI). Enligt DMA ökade avkastningen på investerat kapital inom e-post marknadsföring från ca 30,03 GBP per investerat pund 2016 till 32,28 GBP per investerat pund under 2017. Siffrorna talar sitt tydliga språk: E-post marknadsföring fortsätter att vara den mest effektiva marknadsföringskanalen tillgänglig för de flesta företag idag.

VAD ÄR E-POST MARKNADSFÖRING?
E-post marknadsföring är ett segment inom marknadsföring på Internet och innebär att man använder sig av e-post för att göra reklam för en affärsverksamhet och för att nå ut till befintliga och potentiella kunder på ett bättre och mer interaktivt sätt. Marknadsföring över e-post möjliggör ett mer personligt tilltal som engagerar mottagarna. Det är även ett bra sätt att behålla kontakten med befintliga kunder och hålla dem uppdaterade på företagets kommande kampanjer och events.
E-post marknadsföring kan rikta sig till ett stort antal potentiella eller befintliga kunder och är onekligen den främsta källan till avkastning på investerat kapital för många företag idag.

PERSONLIG E-POST MARKNADSFÖRING
En av de främsta anledningarna till att e-post marknadsföring sticker ut ur mängden är dess personliga tilltal och dess förmåga att nå ut till specifika grupper av potentiella kunder och individer. Vid e-post marknadsföring riktad till individer, får de en möjlighet att aktivt välja att delta, vilket möjliggör marknadsföring för dig baserat på kundens eget medgivande. Du kan då vara säker på att de själva önskar ta del av affärsmöjligheterna via e-post. Kundens medgivande uppnås genom en enkel förfrågan, och de som önskar hålla kontakten och bli uppdaterade tillhandahåller sina e-post-adresser till företaget.

Ett exempel på hur e-post marknadsföring kan utformas på ett personligt sätt är genom att erbjuda kunder speciella erbjudanden och tjänster på deras födelsedagar. Företaget kan enkelt hålla koll på sina kunders födelsedagar och erbjuda dem personliga rabatter och liknande. Syftet är att ge dem personlig service och sända budskapet till dem att de är viktiga. Rätt utformat blir dessa erbjudanden ofta mycket populära hos kunderna och genererar därmed nya affärer och ökade intäkter. De stärker även företagets relation till sina kunder i och med att kundernas nöjdhet samt lojalitet till företaget ökar.

RIKTADE MÅLGRUPPER
Vi är alla väl medvetna om hur viktiga mobiltelefonerna är i våra liv idag. Vi klarar oss oftast inte utan dem ens en timme. E-post marknadsföring gör det möjligt för företaget att leverera sina budskap snabbt och smidigt – direkt till kundernas mobiltelefoner. Det bästa sättet att engagera en kund är genom mobiltelefonen. Då kanske du tänker att det bästa sättet att nå dem är att ringa dem? Tänk om! E-post kan optimeras för mobilanvändning och studier visar att mer än hälften av all e-post öppnas på mobiltelefonen. Du kanske undrar varför e-post marknadsföring är att föredra över sms-marknadsföring? E-post marknadsföring fungerar nästan på samma sätt som sms-marknadsföring, men har den fördelen att den gör det möjligt att nå kunden både via mobilen och via datorn. Flera undersökningar visar att kunder anser att e-post är mindre störande än att ta emot sms från företag till sina personliga telefonnummer.
En annan studie visar att 94% av Internet-användare använder sig av e-post. Det här innebär att e-post marknadsföring når en större andel kunder och sprider informationen till en större målgrupp. Ditt budskap blir även fullt synligt och inom räckhåll för de personer som inte använder sociala medier, såsom Instagram och Facebook. 75% av alla vuxna Internet användare uppger att e-post marknadsföring är den marknadsföringsmetod de föredrar mest.

FÖLJ UPP DIN VERKSAMHETS AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL
En annan fördel med e-post marknadsföring är att den gör det väldigt lätt att följa upp ett företags avkastning på investerat kapital. Tack vare speciell mjukvara för e-post marknadsföring är allt spårbart. Du kan se allt ifrån vem som öppnar din e-post till vem som klickar sig vidare till din hemsida från din e-post, och mycket mer. Allt följs upp och kontrolleras. På så sätt kan ditt företag bättre lära känna och uppskatta sina styrkor,samt lättare upptäcka och kunna fatta beslut om att förbättra sina svagheter.

E-POST MARKNADSFÖRINGENS SMIDIGHET, FLEXIBILITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET
E-post marknadsföring har många stora fördelar och används därför av många företag. Dess smidighet, flexibilitet och kostnadseffektivitet står högt på listan över fördelar. Att sända e-post är ett prisvärt sätt att marknadsföra ett företag och dess produkter och tjänster jämfört med andra typer av marknadsföring. Du slipper annons- och portokostnader. Du behöver inte heller betala stora pengar för att visa upp ditt budskap på en reklamskylt, i en tidning eller ett TV-program. E-post marknadsförare behöver bara investera en gång i en bra mjukvara för e-post marknadsföring så att man kan automatisera, dokumentera, följa upp och utvärdera e-post Utskicken. Detta genererar ofta en hög avkastning på investerat kapital.
E-post marknadsföring är flexibel och layouten kan anpassas efter behoven. Här är konsekvens i kombination med kreativitet viktiga nycklar till företagets framgång. E-post sänds normalt ut i enlighet med ett valt tema eller i anslutning till en speciell händelse t.ex. jul- eller nyårsfirande. Företagets hemsidor och sociala medier utformas i likhet med och på samma tema som e-post utskicket för att fånga kundens uppmärksamhet på bästa sätt och genom flera olika kanaler. Rubriker såsom ”Årets mest efterlängtade utförsäljning” och liknande får företagets produkter och tjänster att sticka ut och drar till sig kundens fokus. Det rätta valet av design ger företaget en unik möjlighet att visa upp och bygga en medvetenhet kring sitt varumärke. Det är möjligt att sända både budskap i text, bilder och korta filmer via e-post. Mer detaljerad information eller länkar till sådan kan bifogas. Utskicken utformas så att de enkelt kan läsas på mobilen och blir på så sätt mycket lättillgängliga för mottagaren.

LÄTT ATT DELA OCH SPRIDA
Innovativ e-post ska vara lätt att dela med vänner och bekanta. Det innebär att ännu fler personer kan nås av din information. Mottagaren kan genom bara ett klick dela din e-post med spännande information med sin familj och vänner. På så sätt byggs ditt företags anseende även upp genom personliga kontakter och rekommendationer. Nya kunder och följare av ditt varumärke tillkommer och i längden ökar företagets vinst. Inte många andra reklamkanaler kan delas lika lätt och snabbt med andra som e-post marknadsföring.

NÅ EN GLOBAL PUBLIK
E-post marknadsföring underlättar för företaget att komma i kontakt med en global kundkrets. Detta är betydligt svårare med andra marknadsföringsmetoder. Att nå internationella kunder innebär att man kan nå en större och mer vidsträckt kundkrets och uppnå en högre avkastning på investerat kapital. Som exempel kan vi ta ett företag som säljer kläder tillverkade av ull och läder. Dess försäljning går normalt upp och ner med vädrets skiftningar, eftersom efterfrågan på sådana kläder sjunker under årets varmare månader. Men där det finns en internationell kundkrets, kan företaget ha en stadig försäljning året runt som inte påverkas av region, årstid eller andra lokala förhållanden. En annan fördel med globala kunder är att de bygger upp företagets anseende och påverkar kundernas tillit positivt.

LÄTTARE ATT VÄRVA NYA KUNDER MED E-POST MARKNADSFÖRING
En annan fördel med e-post marknadsföring jämfört med andra marknadsföringsmetoder är att den gör det möjligt att öka den andel besökare som väljer att göra ett avslut och därmed blir nya kunder. Det beror bland annat på att e-post uppmuntrar till spontana inköp. Ett väl utformat och välskrivet mejl bör alltid avslutas med en tydlig uppmaning till handling, t.ex. att klicka på en länk för att köpa något, eller för att besöka hemsidan för mer information. Företaget uppmuntrar på så sätt enkelt mottagarna att ta nästa steg på väg mot att bli en kund.
Om ett företag har en försäljningskampanj på gång, kan mottagarna enkelt klicka på en länk för att hålla sig uppdaterade. Denna marknadsföringsmetod är mycket effektiv och fördelaktig och kan generera högre vinster under en kortare tidsperiod. Den är effektiv i varje del av sälj- och köpprocessen.

OMEDELBART RESULTAT
Tack vare e-post tjänstens snabbhet kan ett företag se en positiv påverkan på resultatet redan inom minuter efter att ett e-post har skickats ut och levererats till kunderna. Ett e-post utskick kan även användas för att skapa en brådskande känsla hos kunden. E-post utskick kan övertyga kunden att agera omedelbart genom att klicka på bifogade länkar och köpa de önskade produkterna innan de tar slut. I normala fall måste företag vänta i dagar eller till och med veckor innan de ser ett utfall på försäljningen, men med hjälp av e-post utskick och handel online kan man snabbare uppnå en positiv påverkan på resultat och lönsamhet. E-post marknadsföring kan även bidra till att driva trafik till ett företags hemsida.

SKAPA MEDVETENHET KRING VARUMÄRKET
Att skapa en medvetenhet kring företagets varumärke är en viktig fördelar med e-post marknadsföring. E-post utskicken blir en återkommande påminnelse för potentiella eller befintliga kunder och ökar deras medvetenhet om företaget och varumärket ifråga.
Ju mer konsekvent företagets e-post kommunikation med kunderna är, desto större är sannolikheten att kunderna blir medvetna om och agerar på ett företags utskick. Kunder idag bombarderas ständigt av annonser och budskap från olika företag med uppmaningen att köpa från just dem och bli deras kund. Varje företag konkurrerar därför på bästa sätt med de andra genom att tillhandahålla koncis, innovativ och relevant information om sina produkter och tjänster. Företagen behöver också vara måna om att inte överanvända reklam över e-post eftersom det kan göra kunderna irriterade och få dem att sluta agera på dem. Varje marknadsföringsstrategi behöver därför vara utformad och utförd på så sätt att den ska fånga maximal positiv uppmärksamhet från dem som prenumererar på e-post utskicket. Vi på BizWell rekommenderar ofta våra kunder att använda sig av flera olika strategier och kanaler på samma gång för att uppnå största möjliga framgång och påverkan på målgruppen.

TEST OCH UTVÄRDERING AV FÖRSÄLJNINGSDATA
Med hjälp av e-post marknadsföring kan ett företag lätt identifiera vilket innehåll och budskap som har genererat flest affärer och uppnått det största gensvaret hos kunderna. På så sätt kan företaget optimera innehållet i sina utskick för att öka deras produktivitet. Företaget kan även dela upp kundkretsen i demografiska segment och utvärdera varje segment för sig. På så sätt kan företaget utveckla en effektiv marknadsföringsstrategi och ta fram erbjudanden för att kunna nå varje kundsegment på bästa sätt.

ÖKA DE SPONTANA INKÖPEN 
Till skillnad från andra marknadsföringsmetoder som t.ex. Tv-reklam, reklamskyltar, flygblad med mera, gör e-post marknadsföring det möjligt för ett företag att kommunicera i realtid med sina kunder. Det skapar en närmare relation mellan kunden och företaget. Kunderna blir mer lojala och ser fram emot kommande e-post för att kunna ta del av nya erbjudanden. Det är en stor fördel att kunna informera kunderna om en pågående rea-kampanj eller påminna dem om en kampanj som snart kommer att avslutas. Det är viktigt att vara medveten om att kunder har en tendens att köpa först när de blir påminda om detta genom inkommande e-post.

BEHÖVER DU HJÄLP?
Lagstiftningen för e-post marknadsföring ser olika ut från land till land. Om du är osäker på vad som gäller för just din kampanj, är du välkommen att kontakta oss på BizWell. Vi hjälper dig med glädje. Vi på BizWell hjälper våra kunder att utöka sina e-post listor med hjälp av bl.a. förfrågningar där man uppnår kunders samtycke för att få kontakta dem via e-post. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

kelly-andersonKelly Anderson
Analytiker